วิธีการซื้อ NFT ด้วย MetaMask

1. เปิดแอพฯ MetaMask พร้อมกับใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อย แล้วแตะเลือกที่แท็บ NFTs

2. เข้าเวบไซต์ amazingthailandmetaverse.com ในช่อง Search or Type URL

3. แตะเลือกที่ปุ่ม 3 ขีด แล้วเลือก Marketplace

4. เลือก NFT ที่ต้องการซื้อ เมื่อเลือกได้แล้วให้แตะที่ Approve token

5. จากนั้นให้แตะที่ปุ่ม Approve แล้วรอประมาณ 10-30 วินาทีจนขึ้น Pop-up Transaction Complete!

6. หลังจากนั้นให้แตะปุ่ม Confirm อีกครั้งเพื่อยืนยันการซื้อ NFT จากนั้นรอประมาณ 10-30 วินาทีจนขึ้น Pop-up Transaction Complete! เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการซื้อ NFT โดยสังเกตจาก Owner ได้เปลี่ยนเป็นชื่อของเราแล้ว