วิธีการโอนรูปภาพ NFT

1. เข้าสู่ระบบที่เวบไซต์ https://market.metaversethailand.io/ แล้วทำการคลิกไปที่หน้า Profile ของตัวท่านเองก็จะพบกับรูป NFT ที่เป็นเจ้าของอยู่ จากนั้นเลือกรูป NFT ที่ต้องการโอน

2. เมื่อเลือกรูป NFT เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Send

3. ที่ช่อง Address ให้ใส่ Wallet Address ของผู้รับรูป NFT จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Send Item

4. จากนั้นจะมี Pop-up ของ MetaMask แจ้งเตือนขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม Confirm จากนั้นรอประมาณ 1-2 นาที รูปภาพ NFT ก็จะโอนถึงผู้รับเรียบร้อย