วิธีการโอนเหรียญ WMETA ผ่าน MetaMask

1. เปิดแอพฯ MetaMask พร้อมกับใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อย จะพบกับหน้ารวมเหรียญทั้งหมด

 

2. แตะเลือกเหรียญ WMETA แล้วแตะเลือกที่ปุ่ม Send

 

3. ใส่ Wallet Address ที่ต้องการโอนเหรียญไปให้ในช่อง To: จากนั้นกดปุ่ม Next

4. ใส่จำนวนเหรียญที่ต้องการโอน จากนั้นกด Next

 

5. จากนั้นรอระบบทำการโอนเหรียญ ใช้เวลา 30-60 วินาที เมื่อโอนเหรียญสำเร็จจะมี Pop-up ขึ้นแจ้ง Transaction Complete! เป็นอันเสร็จสิ้นการโอนเหรียญ