วิธีการ Add NFT เข้า MetaMask

1. เปิดแอพฯ MetaMask พร้อมกับใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อย แล้วแตะเลือกที่แท็บ NFTs

2. แตะเลือกที่ Import NFTs

3. ในช่อง Address ให้ใส่ค่าดังนี้
Address : 0xfa87Fd254cebdF3DB1A8EB1D6D0932F1186A53fA
และในช่อง ID ให้ใส่หมายเลข NFT ที่ได้จากการซื้อ เสร็จแล้วให้แตะที่ปุ่ม IMPORT

4. เมื่อ Import เรียบร้อยแล้ว จะเห็น NFT ปรากฎอยู่ในแท็บ NFTs เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน