เริ่มแล้วครับกับโครงการ Amazing Thailand Metaverse : Amazing Durian

เริ่มแล้วครับกับโครงการ Amazing Thailand Metaverse : Amazing Durian ได้นำเทคโนโลยี Metaverse หรือ Web 3.0


เข้ามาผสมผสานกับการท่องเที่ยว เพื่อสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างโอกาสในการลงทุนให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางไปพร้อมกัน โดยมี “สวนทุเรียน” เป็นธุรกิจนำร่อง ใน Metaverse Durian นี้


-เมื่อนึกถึงผลไม้ขึ้นชื่อของประเทศไทย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะนึกถึง “ทุเรียน”
-เป็นผลไม้ที่หลาย ๆ คนรอคอยในแต่ละปี เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยว


โดยทุเรียนในแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ ที่แตกต่างกันออกไป และ ในช่วงนี้ก็เป็นฤดูของทุเรียนพอดี เราจึงได้นำทุเรียนพันธุ์ต่าง ๆ มารวมไว้ใน Metaverse นี้


ทุกคนจะได้เห็นทุเรียนหลากหลายพันธ์ุ จากหลายสวน และเรายังมีการซื้อ-ขาย NFT Collection Amazing Durian in Metaverse ทุเรียนเจ้าแรกอีกด้วย หากใครที่สนใจ