จบลงไปแล้วกับโครงการ Amazing Thailand Metaverse : Amazing Durian Season 2022

ต้องขอขอบคุณทุกท่าน 🙏🏻 ที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์สวนทุเรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านเทคโลยี Metaverse

 

และนอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนทุเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกร ให้ได้รู้จักใช้ช่องทางจำหน่ายทุเรียนผ่านเทคโนโลยี web3.0 และ NFT เปิดประตูสู่ตลาดไร้พรหมแดน

 

แล้วพบกันใหม่กับ Amazing Thailand Metaverse :Amazing Durian Season หน้า

 

สอบถามและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook :amazingthailandmetaverse
www. amazingthailandmetaverse