ไร่อินทร์ยิ้ม

จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลสวน

ขนาด : 14 ไร่
สายพันธุ์ : หมอนทอง หลงลับแล พวงมณี มูซานคิงส์ ชะนี
เริ่มเก็บผลผลิต : เดือนมิถุนายน 2565
จุดเด่น : เป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ GI หมอนทองปากช่อง
Homestay ลานกางเต้นท์ บ้านต้นไม้

ที่ตั้ง : 56 หมู่ 4 อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130

สวนทุเรียนอื่นๆ ในจังหวัดนครราชสีมา

สวนวงศ์สมิตกุล

สวนทุเรียนซีต้า

สวนละมัย อินทร์ยิ้ม