สวนเอเดน ออร์แกนิกส์

จังหวัดนครราชสีมา

ทุเรียนปากช่อง หมายถึงทุเรียนที่ปลูกในบริเวณอำเภอปากช่อง – เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และมีชื่อเสียงดึงดูดให้คนรักทุเรียนรอคอยการเปิดสวนในแต่ละปี และ “สวนเอเดน ออร์แกนิกส์” โดยคุณณรงค์ฤทธิ์ สุขไชยปราการ หรือ พี่ชอง ก็เป็นหนึ่งในแหล่งปลูก “ทุเรียนปากช่อง” แหล่งใหญ่ ที่ปีนี้พร้อมเปิดสวนให้ได้ลิ้มชิมรสความหวานมันอร่อยกันแล้ว ที่นี่คัดเลือกสายพันธุ์ทุเรียนจากต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดของประเทศไทย จากจังหวัดนนทบุรี

 

ทุเรียนที่นี่ปลูกแบบสวนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่บนที่ราบสูงโคราช แนวภูเขาไฟ แหล่งแร่ธาตุจากธรรมชาติ บริเวณอำเภอปากช่อง เขาใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีออกซิเจนดีที่สุด 1 ใน 7 แห่งของโลก มีระบบนิเวศน์ ดิน น้ำ ลม ไฟ ที่สมดุล เนื้อทุเรียนปากช่องมีเอกลักษณ์อยู่ที่ความแห้ง กรอบ หวาน ตามธรรมชาติ จากดินดี แร่ธาตุจากธรรมชาติ การจัดการสวนแบบเกษตรอินทรีย์ และการจัดการระบบนิเวศน์ของสวนรวมถึงผลผลิตที่ปลอดภัย โดยความกรอบ แห้ง หวาน กลิ่นเบาบาง ของเนื้อทุเรียน เกิดจากลักษณะของดินสีแดงที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก กำมะถัน และแร่ธาตุจากธรรมชาติในดินของแนวแหล่งภูเขาไฟเก่า ไม่ได้เสริมเติมแต่งด้วยเคมีเพื่อปรุงรส กลิ่น สี

 

“สวนเอเดน ออร์แกนิกส์” ไม่ใช่สวนที่ปลูกทุเรียนอย่างเดียว แต่ยังเป็นสวนลูกผสม ต้นแบบที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว เกษตรกร รวมถึงผู้ที่สนใจจะเปลี่ยนอาชีพหันมาใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ของจริง เพราะ “พี่ชอง” เจ้าของสวนบอกว่า บุกร้างถางพงเปลี่ยนพื้นที่จากไร่ข้าวโพดเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วบนระดับความสูงกว่า 500 เมตรจากน้ำทะเล ให้กลายมาเป็นสวนเกษตรอินทรีย์แบบผสม

ข้อมูลสวน

ขนาด : 60 ไร่
สายพันธุ์ : หมอนทอง ก้านยาว พวงมณี ชะนี
เริ่มเก็บผลผลิต : เดือนมิถุนายน 2565 – เดือนสิงหาคม 2565
จุดเด่น : สวนออร์แกนิกส์ สวนผสม สวนทุเรียน GI ปากช่อง สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

 

ที่ตั้ง : 111 อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130
โทร. 062-987-9445

สวนทุเรียนอื่นๆ ในจังหวัดนครราชสีมา

สวนวงศ์สมิตกุล

สวนทุเรียนซีต้า

สวนละมัย อินทร์ยิ้ม