ส่งท้ายซีซั่นทุเรียนในปีนี้ ด้วย NFT Collection Amazing Durian: Thai Autism

ส่งท้ายซีซั่นทุเรียนในปีนี้ ด้วย NFT Collection Amazing Durian: Thai Autism จากน้องๆ มูลนิธิออทิสติกไทย ในคอนเซปต์ทุเรียนในจินตนาการ ในราคา 1,999 WMETA รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้ มูลนิธิออทิสติกไทย (Thai Autism Vocational Center)