Redeem

สวนเคพี การ์เด้น

แลกของรางวัล

สามารถนำ NFT ของท่านมาแลกเป็น E-Voucher เพื่อใช้บริการและได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ (NFT 1 ชิ้น ต่อ 1 สิทธิ์)

ฟรี! ทริปชมสวน เก็บผลไม้ทานและทุเรียนไม่อั้น

ฟรี! ผลไม้ 3 เกลอ (เงาะ 3 กก./มังคุด 3 กก./ลองกอง 3 กก.)

ส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อทุเรียนหรือผลไม้อื่นๆ ในสวน