จังหวัดอุตรดิตถ์

สวนทุเรียนที่ร่วมโครงการ

สิทธิประโยชน์ของผู้ที่ถือ NFT โครงการ amazing Durian

1. ได้รับของที่ระลึกจากสวนทุเรียน เป็นทุเรียน 1 ลูก น้ำหนักโดยประมาณ 3-4 กิโลกรัม
2. ได้รับสิทธิส่วนลดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
3. ได้รับ Item จากเกม Durian Metaverse แบบ Random
4. สิทธิลุ้นรับรางวัลที่พักรถคาราวานสไตล์แคมป์ปิ้ง จำนวน 2 วัน 1 คืน สำหรับเข้าพัก 2 ท่าน จำนวน 5 รางวัล แจกทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
(ประกาศผลรางวัลทุกวันที่ 5 ของเดือน หน้า FB:Amazing Thailand Metaverse)

Sukjai_Durian_Metaverse